Yr Arbenigwyr Toi Annibynnol
    Call today 01443 238283 Ffoniwch heddiw 01443 238283

Cwestiynau Cyffredin

Comapany Headquarters

Toi Haran: Cwestiynau Cyffredin

Pa ranbarthau ydych chi'n ei gynnwys?

Rydym yn cynnwys y cyfan o'r DU o'n canolfan yn Ne Cymru.

Pa fathau o doi yr ydych yn arbenigo mewn?

Rydym yn arbenigo mewn ystod o wasanaethau gan gynnwys cladin, landeri, atgyweiriadau chlytia a stripio asbestos. Prosiectau adeiladu newydd ac ailwampio.

Pa warantau ydych chi'n eu cynnig?

Gwarantau gweithgynhyrchwyr 'yn amrywio o gynnyrch i gynnyrch ac yn aml yn dibynnu ar yr amgylchedd y safle. Felly, mae ein gwarantau yn cael eu cynnig yn benodol yn unol â gofynion mwyaf rheolaidd.

A yw eich gweithlu a gyflogir yn uniongyrchol?

Mae craidd ein gweithlu yn cael ei gyflogi yn uniongyrchol, ond mae nifer o is-gontractwyr profiadol yn cymryd rhan. Mae pob llafur is-gontract yn ei archwilio'n llym.

Pa ardystiadau sydd gennych?

Rydym yn cynnal SMAS a CHAS ardystiadau ac achrediadau. Ymgynghorwyr diogelwch allanol hefyd yn cynnig cefnogaeth rheoleiddio i ategu ein tîm iechyd a diogelwch yn fewnol.