Yr Arbenigwyr Toi Annibynnol
    Call today 01443 238283 Ffoniwch heddiw 01443 238283

Ffelt wedi ei adeiladu i fyny

Comapany Headquarters

Ffelt wedi ei adeiladu i fyny

Yn draddodiadol a efallai y system orau sydd ar gael, mae systemau toi ffelt a adeiladwyd i fyny yn integreiddio'r dechnoleg ddiweddaraf i ddarparu atgyfnerthiad gwydn iawn.

Gall y dull yma gael ei osod gan ddefnyddio torshis nwy, gan atal yr angen ar gyfer bwyleri ‘bitumen’ a'r problemau y gallant eu hachosi. Mae ein holl systemau wedi eu profi a'u cefnogi gan warantau gwneuthurwyr.

Oriel o waith a gwblhawyd