Yr Arbenigwyr Toi Annibynnol
    Call today 01443 238283 Ffoniwch heddiw 01443 238283

Cynfas a Cladin

An image of roof sheeting

Cynfas a Cladin

Gall toeau fflat presennol gael eu moderneiddio yn effeithiol gan ddefnyddio system toi ‘flat-to-pitch’ wedi ei ddylunio. Gyda deunyddiau allanol sy'n addas ar gyfer eich anghenion, o teils to traddodiadol i ‘ultra-modern’ a ‘standing seam’ alwminiwm, mae ystod eang o ddewis ar gael.

Mae manteision cynfas a chladin yn cynnwys cynyddu perfformiad eich thermostat a thorri i lawr ar gostau tanwydd.

Oriel o waith a gwblhawyd

yn enghraifft o gynfas a cladin
WRW construction @ Timet Uk Ltd, Abertawe
yn enghraifft o gynfas a cladin
WRW construction @ Timet Uk Ltd, Abertawe
yn enghraifft o gynfas a cladin
Taylor Wimpy, City Vision, Casnewydd
yn enghraifft o gynfas a cladin
Canolfan Hamdden Llantrisant