Yr Arbenigwyr Toi Annibynnol
    Call today 01443 238283 Ffoniwch heddiw 01443 238283

Y Cwmni

Comapany Headquarters

Toi Haran

Sefydledig, Ardystiedig a Chredadwy

Mae Haran Roofing yn arbenigwr toi annibynnol blaenllaw sy'n gwasanaethu Cymru a'r DU. Mae'r dudalen hon yn dweud mwy wrthych amdanom ni fel cwmni ac ein dull o doi.

Wedi'i leoli yn Llanharan, caiff Haran Roofing ei gefnogi gan nifer o achrediadau ac ardystiadau diwydiant.

Rydym yn Gontractwr Achrededig CHAS, contractwr ‘worksafe’ SMAS ac yr ydym yn SSIP Ardystiedig. Mae achrediadau ac ardystiadau yn bwysig i ni oherwydd eu bod yn adlewyrchu dibynadwyedd a chyfrifoldeb, sy'n hanfodol at ethos y cwmni ac i'n cwsmeriaid.

Mae gweithwyr medrus yn cwblhau prosiectau a chynnal enw da rhagorol yr ydym yn ei fwynhau ar draws y diwydiant fel un o brif gyflenwyr o wasanaethau toi. Mae'r enw da yma wedi cael ei ennill diolch i ddull sy'n sensitif i ofynion cwsmeriaid, ac wedi ei gyflawni gyda gofal a chydwybodolrwydd.

Mae contractau gyda Roofing Haran yn rhedeg yn esmwyth ac yn effeithlon. O'r cychwyn cyntaf, bydd eich anghenion to yn derbyn sylw unigol ein tîm. O syrfewyr a amcangyfriddwyr, i oruchwylwyr a llafurwyr, mae’r holl arbenigedd angenrheidiol ar gael i lywio eich prosiect hyd at ei gwblhau.

Rydym yn defnyddio ein gwybodaeth a'n profiad helaeth i wneud gwaith o fewn cyllideb a gyda'r amhariad lleiaf posibl i'ch busnes a'i staff.

Mae ein annibyniaeth llwyr yn golygu rhyddid llwyr i’ch darparu â'r toeau fwyaf priodol, fwyaf cost-effeithiol ac o’r safon uchaf, beth bynnag yw maint eich adeilad.