Yr Arbenigwyr Toi Annibynnol
    Call today 01443 238283 Ffoniwch heddiw 01443 238283

Gwasanaethau

Comapany Headquarters
Comapany Headquarters

Cynfas a Cladin

Gall toeau fflat presennol gael eu moderneiddio yn effeithiol gan ddefnyddio system toi ‘flat-to-pitch’ wedi ei ddylunio. Gyda deunyddiau allanol sy'n addas ar gyfer eich anghenion...

Comapany Headquarters

Toi ‘Ply’ Sengl

Mae pilenni toi ‘ply’ sengl o berfformiad uchel yn darparu perfformiad wedi ei warantu ar gyfer 15 mlynedd ac mae disgwyliad oes cyffredinol fel arfer yn fwy na 40 mlynedd.

Comapany Headquarters

Alwminiwm a Sinc

Mae'r cynnyrch hwn yn defnyddio deunyddiau alwminiwm wedi eu hailgylchu ac ailgylchadwy sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd i greu disgwyliad oes hir, hyd yn...

Comapany Headquarters

Cladin Cyfansawdd

Mae’r gosodiad hawdd o system banel gyfansawdd yn caniatáu ar gyfer canlyniadau cyflym ar y safle, gan sicrhau bod adeiladau newydd yn weithredol mewn modd...

Comapany Headquarters

Sgriniau Glaw

Mae gan ein sgriniau glaw ymddangosiad trwsiadus a gellir eu gosod i adeiladau presennol gyda neu heb eiddo inswleiddio gwell. Yn gynnyrch adnewyddu delfrydol...

Comapany Headquarters

Cafnau / Gwydr

Caiff leininau gwter ‘Plygene’ eu darparu mewn rholiau hyd sengl sy'n addas ar gyfer pob cafn, waeth pa mor hir neu o led, gan ddileu gollyngiadau ar ddiwedd lapiau.

Comapany Headquarters

Hylif / Gwrth-ddŵr

Addas ar gyfer amrywiaeth eang o doeau a system troshaen delfrydol, o fflat ac ar ongl i doi dan gynfas, nid yw'r systemau hyn yn gofyn gwaith poeth.

Comapany Headquarters

Ffelt

Yn draddodiadol a efallai y system orau sydd ar gael, mae systemau toi ffelt a adeiladwyd i fyny yn integreiddio'r dechnoleg ddiweddaraf i ddarparu atgyfnerthiad...